Linux Virtual Private Servers

High Performance local SSD Raid 10 storage

Linux VPS 2GB

2GB Ram.
20 GB SSD Storage w/Raid 10.
2TB Bandwidth.
1 CPU Core.
10Gb DDoS Protection.

Linux VPS 4GB

4GB Ram.
40 GB SSD Storage w/Raid 10.
4TB Bandwidth.
2 CPU Core.
10Gb DDoS Protection.

Linux VPS 8GB

8GB Ram.
80 GB SSD Storage w/Raid 10.
6TB Bandwidth.
4 CPU Core.
10Gb DDoS Protection.

Linux VPS 16GB

16GB Ram.
160 GB SSD Storage w/Raid 10.
8TB Bandwidth.
4 CPU Core.
10Gb DDoS Protection.

Linux VPS 32GB

32GB Ram.
320 GB SSD Storage w/Raid 10.
10TB Bandwidth.
8 CPU Core.
10Gb DDoS Protection.

Powered by WHMCompleteSolution